Doelstelling Scouting regio Hart van Brabant

 1. De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van het spel van Scouting in de regio op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.
 2. De stichting draagt een algemeen karakter en staat open voor iedereen, ongeacht geslacht, afkomst of levensbeschouwing in overeenstemming met de doelstelling, beginselen en methode van Scouting.
 3. De stichting is politiek onafhankelijk.
 4. De stichting hanteert de wet en belofte in de bewoordingen zoals omschreven in de statuten van Scouting Nederland

 

Hoofdlijnen beleidsplan

In het beleidsplan van Scouting regio Hart van Brabant zijn de volgende punten vastgelegd:

 1. Kwaliteit van de leiding van de groepen in de regio waarborgen door middel van het Scouting Academy programma. Met dit programma wordt een gedegen kwalificatietraject gegarandeerd. De regio verzorgt met haar trainingsteam trainingen voor alle kaderleden uit deregio, zowel leidinggevenden als niet-leidinggevenden.
 2. De regio streeft er naar de bekendheid van het spelaanbod van Scouting Nederland bij de groepen in de regio te vergroten en bij te dragen aan de invoering van dit spelaanbod. Daarnaast draagt de regio zorg voor activiteiten met een goede kwaliteit, voor elke leeftijdsgrope, welk aansluiten bij het spelaanbod.
 3. De regio streeft een goed communcitie binnen de regio naar. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een mix aan middelen, zoals e-mail, de website, social media, etc.
 4. De regio draagt zorg voor het tot stand komen van mogelijkheden tot het uitwisselen van ervaring en kennis tussen groepen, zodat van elkaar geleerd kan worden, en van elkaars ervaring gebruik gemaakt kan worden
 5. De regio ondersteunt en adviseert groepen waarnodig.Dit kan op velerlei gebied zijn en de regio zorgt ervoor dat zij de benodigde kennis in huis heeft, of weet waar zij die kan halen. 
 6. De regio zal de ontwikkeling binnen Scouting Nederland zorgvuldig volgen en waar nodig actie ondernemen omdeze ontwikkelingen in de regio te kunnen implementeren
 7. De regio zorgt voor een gezonde financiële basis om haar activiteiten te kunnen ontplooien

Kalender

Geen evenementen

Laatste nieuws