Update landelijke raad

Het is al weer even geleden, maar in juni heeft er weer een landelijke raad plaatsgevonden. Natuurlijk was ook onze vertegenwoordiger vanuit de regio, Frank de Krom daarbij aanwezig.

Zoals je hieronder ook in het verslag kunt lezen, was de vergaderopstelling veranderd, en waren er nu ook jongeren uit de regio's uitgenodigd. Vind je het ook leuk om een keer mee te gaan, dan kan dat natuurlijk. De volgende landelijke raad is in december. Voor meer info, kun je deze flyer bekijken, of natuurlijk contact opnemen met Frank. 

Verder is er ook een vacature voor algemeen bestuurslid van de landelijke raad. Voor deze vacuture wordt specifiek gezocht naar een vrouw. Voor meer informatie zie deze pdf.

Hoofdlijnen uitkomsten landelijke raad 11 juni 2016

De landelijke raad op 11 juni 2016 was zeer geslaagd en inspirerend. Een alternatieve vergaderopstelling en het uitnodigen van jongeren uit de regio's om mee te praten en te denken, waren twee nieuwe elementen die zeker hebben bijgedragen aan de goede sfeer en een positief verloop van de bijeenkomst.

Tijdens het meningsvormend deel in de ochtend stond de volgende vraag centraal: Hoe geven we vorm aan de verenigingsdemocratie? Samen met de jongeren en andere belangstellenden gingen de leden van de landelijke raad aan de slag met drie opdrachten (de uitkomsten zijn opgenomen in het verslag):
• Uitwisselen en benoemen van goede voorbeelden, ervaringen en belangrijke kenmerken van participatie (best practices).
• Ideeën verzamelen over hoe leden bij besluitvorming betrokken kunnen worden.
• Wat betekent participatief werken voor jouw regio en wat zou je hier zelf de komende maanden aan willen doen?
De belangrijkste besluiten die tijdens het middagdeel zijn genomen:
• Wendy Beenakker is benoemd tot lid van het landelijk bestuur en Internationaal Commissaris voor WAGGGS.
• Frank de Krom, Alwin van Ombergen en Leanne de Boer zijn (her)benoemd als lid van de financiële commissie.
• Roderick Al is benoemd als lid van de geschillencommissie.
• Het reglement voor commissies van de landelijke raad is aangenomen (het reglement is opgesteld door de 'eigen' introductie- en begeleidingscommissie van de landelijke raad).
• Met de presentatie van de eindrapportage Groepsontwikkeling is dit project afgerond met de constatering dat Scouting Nederland weer langzaam aan het groeien is!
• Het bestuursverslag en de jaarrekening 2015 van Scouting Nederland zijn goedgekeurd.
• Het meerjarenbeleid 2017-2019 'Van toekomstvisie naar praktijk’ is vastgesteld, waarbij de #Scouting2025-ambities in de activiteitenplannen concreet uitgewerkt zullen worden.
Een volledig overzicht van het verloop van de landelijke raad kun je terugvinden in het officiële verslag van deze landelijke raad.

Bedankje ontwerp logo

Afgelopen vrijdag hebben wij de ontwerpster van ons nieuwe logo bedankt. Het logo is ontworpen door Bibi van Dijk, lid van de welpen bij de Bolster groep in Riel. Ze staat op de foto achterin in het te glunderen! Zoals je ziet zijn de andere welpen in haar groep ook erg blij met de badge met het nieuwe logo.

Bibi, enorm bedankt voor je ontwerp!

Kampvuursessie #Scouting2025 zeer inspirerend

Op vrijdagavond 26 september vond in onze regio de kampvuursessie plaats ten behoeve van #Scouting2025. Tijdens deze sessie waren er zeer veel leden vanuit de leeftijdsgroep explorers en roverscouts aanwezig. Tijdens de avond werd er op een speelse wijze gesproken over hoe iedereen dacht over scouting in de toekomst en wat daarvoor nodig is om zover te komen.

In alle regio’s van Scouting Nederland vinden deze kampvuursessies plaats om zo een brede input vanuit de groepen te krijgen.

Al deze ideeën en gedachten worden meegenomen naar het nieuwe meerjarenbeleidsplan wat door Scouting Nederland op dit moment wordt uitgewerkt. In december wordt de eerste aanzet hiervoor gepresenteerd aan de Landelijke Raad.

Kalender

di 11 apr 2023    
Platform Praktijkbegeleiders
vr 21 apr - zo 23 apr 23    
RSW
wo 10 mei 2023    08:00 - 17:00
Regioraad
za 03 juni 2023    
Bever-Doe-Dag
za 03 juni 2023    
Jungledag
za 17 juni 2023    
Vlottenrace