Bezoek scoutsshop aan scouting PVG

Op 18 november zal de mobiele ScoutShop neerstrijken bij Scouting PVG in Tilburg.

Mocht je nog iets nodig hebben van de ScoutShop, kun je van 13:30 tot 16:30 terecht op het volgende adres:

 Generaal de Wethstraat 68

5025 DH Tilburg

Bever-Doe-Dag 2017

Ons nieuwe bestuurslid Maaike is naar de Bever-Doe-Dag geweest, en heeft daar het volgende stukje over geschreven:

Mijn eerste bever-doe-dag!

Na veel enthousiaste verhalen van mijn scoutinggroep over de bever-doe-dag wilde ik er nu wel eens bij zijn. Kon het nu echt zó leuk zijn?

Rond elf uur kwamen er ongeveer 80 bevers richting Udenhout, zij hadden er al zin in! Na verschillende talenten van de leiding (fietsen op een éénwieler, gitaarspelen) gezien te hebben, kwamen we er achter dat Buurman & Buurman geen talenten hadden. Natuurlijk moesten zij op zoek naar hun talent, want iedereen is er ergens goed in.

De spelletjes begonnen hierna en wat hadden de kinderen (én leiding ook) plezier! Iedereen verkleedden zich, speelden mee met vingertwister en hebben met een echte rollator gereden. Er was natuurlijk nog veel meer te doen, maar dat moeten jullie volgende jaar maar zelf meemaken.

Gelukkig hadden Buurman & Buurman hun talent ook gevonden, want zij waren goed in badges uitdelen. Alle bevers kregen er één mee naar huis. Dik verdiend!

Kon deze dag echt zo leuk zijn? Ja, zeker weten. Dus ik zou zeggen, tot volgend jaar!

 

Voor de foto's kijk hier!

Update landelijke raad

Het is al weer even geleden, maar in juni heeft er weer een landelijke raad plaatsgevonden. Natuurlijk was ook onze vertegenwoordiger vanuit de regio, Frank de Krom daarbij aanwezig.

Zoals je hieronder ook in het verslag kunt lezen, was de vergaderopstelling veranderd, en waren er nu ook jongeren uit de regio's uitgenodigd. Vind je het ook leuk om een keer mee te gaan, dan kan dat natuurlijk. De volgende landelijke raad is in december. Voor meer info, kun je deze flyer bekijken, of natuurlijk contact opnemen met Frank. 

Verder is er ook een vacature voor algemeen bestuurslid van de landelijke raad. Voor deze vacuture wordt specifiek gezocht naar een vrouw. Voor meer informatie zie deze pdf.

Hoofdlijnen uitkomsten landelijke raad 11 juni 2016

De landelijke raad op 11 juni 2016 was zeer geslaagd en inspirerend. Een alternatieve vergaderopstelling en het uitnodigen van jongeren uit de regio's om mee te praten en te denken, waren twee nieuwe elementen die zeker hebben bijgedragen aan de goede sfeer en een positief verloop van de bijeenkomst.

Tijdens het meningsvormend deel in de ochtend stond de volgende vraag centraal: Hoe geven we vorm aan de verenigingsdemocratie? Samen met de jongeren en andere belangstellenden gingen de leden van de landelijke raad aan de slag met drie opdrachten (de uitkomsten zijn opgenomen in het verslag):
• Uitwisselen en benoemen van goede voorbeelden, ervaringen en belangrijke kenmerken van participatie (best practices).
• Ideeën verzamelen over hoe leden bij besluitvorming betrokken kunnen worden.
• Wat betekent participatief werken voor jouw regio en wat zou je hier zelf de komende maanden aan willen doen?
De belangrijkste besluiten die tijdens het middagdeel zijn genomen:
• Wendy Beenakker is benoemd tot lid van het landelijk bestuur en Internationaal Commissaris voor WAGGGS.
• Frank de Krom, Alwin van Ombergen en Leanne de Boer zijn (her)benoemd als lid van de financiële commissie.
• Roderick Al is benoemd als lid van de geschillencommissie.
• Het reglement voor commissies van de landelijke raad is aangenomen (het reglement is opgesteld door de 'eigen' introductie- en begeleidingscommissie van de landelijke raad).
• Met de presentatie van de eindrapportage Groepsontwikkeling is dit project afgerond met de constatering dat Scouting Nederland weer langzaam aan het groeien is!
• Het bestuursverslag en de jaarrekening 2015 van Scouting Nederland zijn goedgekeurd.
• Het meerjarenbeleid 2017-2019 'Van toekomstvisie naar praktijk’ is vastgesteld, waarbij de #Scouting2025-ambities in de activiteitenplannen concreet uitgewerkt zullen worden.
Een volledig overzicht van het verloop van de landelijke raad kun je terugvinden in het officiële verslag van deze landelijke raad.

Een geslaagde Programma-Inspiratie-Avond (PIA)!

Als regio zijn wij er om de groepen en de vrijwilligers te ondersteunen. Daarom hebben wij maandag 16 januari een ‘Programma-Inspiratie-Avond’ (PIA) georganiseerd voor alle groepen in de regio. Bijna 30 vrijwilligers van 8 groepen uit de regio hebben met elkaar ideeën voor gave programma’s uitgewisseld. Iedereen is met veel inspiratie naar huis gegaan en wij hopen dat het ze lukt om alle ideeën in gave programma’s om te zetten!

 

 

Bedankje ontwerp logo

Afgelopen vrijdag hebben wij de ontwerpster van ons nieuwe logo bedankt. Het logo is ontworpen door Bibi van Dijk, lid van de welpen bij de Bolster groep in Riel. Ze staat op de foto achterin in het te glunderen! Zoals je ziet zijn de andere welpen in haar groep ook erg blij met de badge met het nieuwe logo.

Bibi, enorm bedankt voor je ontwerp!

Kalender

22 jan 2018;
12:00AM
Workshop voor stafleden
02 feb 2018;
12:00AM
Carnavalsviering Oisterwijk Scouts
03 feb 2018;
12:00AM
Carnavalsviering Oisterwijk Pivo's en ouder
03 feb 2018;
12:00AM
Winterhike
03 feb 2018;
12:00AM
Winterhike
15 feb 2018;
12:00AM
Platform Praktijkbegeleiders