Het is al weer even geleden, maar in juni heeft er weer een landelijke raad plaatsgevonden. Natuurlijk was ook onze vertegenwoordiger vanuit de regio, Frank de Krom daarbij aanwezig.

Zoals je hieronder ook in het verslag kunt lezen, was de vergaderopstelling veranderd, en waren er nu ook jongeren uit de regio's uitgenodigd. Vind je het ook leuk om een keer mee te gaan, dan kan dat natuurlijk. De volgende landelijke raad is in december. Voor meer info, kun je deze flyer bekijken, of natuurlijk contact opnemen met Frank. 

Verder is er ook een vacature voor algemeen bestuurslid van de landelijke raad. Voor deze vacuture wordt specifiek gezocht naar een vrouw. Voor meer informatie zie deze pdf.

Hoofdlijnen uitkomsten landelijke raad 11 juni 2016

De landelijke raad op 11 juni 2016 was zeer geslaagd en inspirerend. Een alternatieve vergaderopstelling en het uitnodigen van jongeren uit de regio's om mee te praten en te denken, waren twee nieuwe elementen die zeker hebben bijgedragen aan de goede sfeer en een positief verloop van de bijeenkomst.

Tijdens het meningsvormend deel in de ochtend stond de volgende vraag centraal: Hoe geven we vorm aan de verenigingsdemocratie? Samen met de jongeren en andere belangstellenden gingen de leden van de landelijke raad aan de slag met drie opdrachten (de uitkomsten zijn opgenomen in het verslag):
• Uitwisselen en benoemen van goede voorbeelden, ervaringen en belangrijke kenmerken van participatie (best practices).
• Ideeën verzamelen over hoe leden bij besluitvorming betrokken kunnen worden.
• Wat betekent participatief werken voor jouw regio en wat zou je hier zelf de komende maanden aan willen doen?
De belangrijkste besluiten die tijdens het middagdeel zijn genomen:
• Wendy Beenakker is benoemd tot lid van het landelijk bestuur en Internationaal Commissaris voor WAGGGS.
• Frank de Krom, Alwin van Ombergen en Leanne de Boer zijn (her)benoemd als lid van de financiële commissie.
• Roderick Al is benoemd als lid van de geschillencommissie.
• Het reglement voor commissies van de landelijke raad is aangenomen (het reglement is opgesteld door de 'eigen' introductie- en begeleidingscommissie van de landelijke raad).
• Met de presentatie van de eindrapportage Groepsontwikkeling is dit project afgerond met de constatering dat Scouting Nederland weer langzaam aan het groeien is!
• Het bestuursverslag en de jaarrekening 2015 van Scouting Nederland zijn goedgekeurd.
• Het meerjarenbeleid 2017-2019 'Van toekomstvisie naar praktijk’ is vastgesteld, waarbij de #Scouting2025-ambities in de activiteitenplannen concreet uitgewerkt zullen worden.
Een volledig overzicht van het verloop van de landelijke raad kun je terugvinden in het officiële verslag van deze landelijke raad.

Kalender

wo 17 apr 2024    
Praktijkbegeleidersoverleg
wo 15 mei 2024    20:00 - 22:00
Regioraad
za 25 mei 2024    
Bever-Doe-Dag
za 01 juni 2024    
Jungledag
za 15 juni 2024    
Vlottenrace
wo 19 juni 2024    20:00 - 22:00
Bestuursvergadering Regiobestuur