De Scouting regio Hart van Brabant heeft zich in 2016 bezig gehouden met de volgende activiteiten:

 • 13 januari: Platform praktijkbeleiders
 • 24 februari: Bestuurs-uitwisselingscafé
  • Op deze avond hebben we in een informele setting de uitwisseling van ideeën tussen bestuursleden van de verschillende verenigingen uit de regio gefaciliteerd. In totaal hebben ongeveer 30 personen van 10 verschillende scoutingverenigingen deelgenomen.

    

   Hoofdonderdeel van het programma waren de ‘rondetafelgesprekken’. In deze gesprekken konden bestuursleden in kleine groepen van 6-8 personen informatie uitwisselen en vragen stellen over een bepaald onderwerp. Elke ronde tafel werd begeleid door een onafhankelijke tafelvoorzitter. De deelnemers konden twee van de volgende zes onderwerpen kiezen om te bespreken:

   1. Interne vergaderstructuur;
   2. Vrijwilligerswerving;
   3. Accommodatie & materiaal;
   4. Financiën;
   5. Vrijwilligersbeleid;
   6. Interne & externe communicatie.

    

   Resultaat van de avond is dat de onderlinge contacten tussen bestuursleden van verschillende verenigingen versterkt zijn, en dat alle bestuursleden nieuwe ideeën hebben opgedaan op basis van ‘best practices’ van andere verenigingen die ze bij de eigen vereniging in de praktijk kunnen brengen.

 • 27 februari: Terugkomdag teamleiderstraining
 • 18-20 maart: Kamptraining 
 • 8-10 april: Regionale Scouting Wedstrijden
  • Een groot aantal scouts uit de regio heeft weer hun beste beentje voor gezet op de Regionale Scouting Wedstrijden. De beste scouts mogen onze regio vertegenwoordigen op de Landelijke Scouting Wedstrijden.
 • 18 april: Platform praktijkbegeleiders
 • 18 mei: Regioraad
  • Op de regioraad komt het bestuur van de regio samen met besturen van de aangesloten groepen en wordt besproken hoe de regio er voor staat. Op deze regioraad zijn ook de financiën over 2015 besproken. Andere belangrijke punten waren de benoeming van twee nieuwe bestuursleden en de verminderde animor voor trainingen vanuit de groepen in de regio.
 • 11 juni: Landelijke raad
  • Onze landelijke vertegenwoordiger, Frank de Krom, heeft de regio weer vertegenwoordigd op de landelijke raad. Belangrijk punt op deze landelijk raad was het meerjarenbeleid van Scouting Nederland.
 • 17 juni: BeverDoeDag
  • Jaarlijks wordt er vanuit de regio de BeverDoeDag georganiseerd. Op de BeverDoeDag komen de bevers van verschillende groepen uit de regio bij elkaar, en doen samen een leuk spel.
 • 18 juni: Vlottenrace
  • Ook de jaarlijkse vlottenrace is dit jaar weer gehouden in de Piushaven in Tilburg
 • 1 oktober: Platform praktijkbegeleiders
 • 9 november: Bestuurs-uitwisselingscafé 2.0
  • Naar aanleiding van de positieve reacties op het bestuurscafé van 24-02-2016 is een tweede bestuurscafé georganiseerd.

    

   In plaats van 6 onderwerpen zijn ditmaals 2 onderwerpen wat uitgebreider behandeld. Het ging dit keer niet alleen om ideeën uitwisselen, maar om het omzetten van ideeën of een ideaalbeeld naar praktische stappen die een bestuur kan zetten om de ideeën in de praktijk te brengen. De volgende twee onderwerpen zijn besproken:

   • Oudervertegenwoordiging
    Alle leden moeten op één of andere manier toegang hebben tot de ledenvergadering (groepsraad). Omdat het niet werkbaar is om jeugdleden aan de groepsraad deel te laten nemen, wordt bij scouting gewerkt met een afvaardiging van de jeugdleden in de vorm van de ouders.  Hoe breng je dat nu daadwerkelijk in de praktijk? En hoe vergroot je überhaupt de betrokkenheid van ouders bij de groep?
   • Vrijwilligerswaardering. 
    Vrijwilligers zijn de motor achter je scoutinggroep. Zonder vrijwilligers geen activiteiten. Waardering en erkenning zijn de sleutelwoorden in een succesvol vrijwilligersbeleid om de vrijwilligers enthousiast te maken en te houden, maar hoe breng je dat nu in de praktijk, zonder dat dit een te grote tijdsinvestering vraagt van het bestuur?

    

   Op beide onderwerpen zijn een aantal mooie concrete best practices uitgewisseld tussen de aanwezigen. Helaas was de opkomst met ongeveer 12 personen van 5 verschillende groepen minder dan de vorige keer waardoor er wat minder veelzijdige input was dan bij het vorige bestuurscafé, maar gelukkig gingen alle deelnemers toch naar huis met een lijst met concrete stappen die ze kunnen zetten bij hun verenigingen.

 • 16 november: Terugkomdag spelkwaliteit
 • 18-20 november: kamptraining
 • 23 november: Regioraad
  • Op de tweede regioraad dit jaar is onder andere de begroting voor 2017 besproken. Verder hebben wij de toetreding van Scouting Chaam tot onze regio besproken.
 • 10 december: terugkomdag Teamleiderstraining
 • 10 december: Landelijke raad
  • Frank de Krom heeft onze regio weer vertegenwoordigd op de Landelijke Raad van Scouting Nederland.

Kalender

di 23 okt 2018    
Regionaal Inhoudelijk Overleg (RIO)
di 30 okt 2018    
Platform praktijkbegeleiders
za 10 nov - zo 11 nov 18    14:00 - 14:00
Teamleiderstraining
Scouting PVG, Tilburg
vr 16 nov 2018    
Terugkomavond bestuurscoaching
wo 21 nov 2018    
Regioraad
za 08 dec 2018    
Landelijke raad
za 12 jan 2019    
Pubquiz Scouting Boxtel
ma 21 jan 2019    
Workshop Autusme & ADHD
za 02 feb - zo 03 feb 19    
Regionale Winterhike
wo 06 feb 2019    
Platform praktijkbegeleiders
ma 18 feb 2019    
Bestuurscafé
vr 22 feb 2019    
Carnavalsviering Oisterwijk voor Scouts
za 23 feb 2019    
Carnavalsviering Oistwerwijk voor Pivo's en ouder
za 09 mrt 2019    09:00 - 17:00
Opstartdag kamptraining
vr 05 apr - zo 07 apr 19    
RSW Oisterwijk